Nowy most w Brzegu

W swoim programie samorządowym premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Namysłowa we wrześniu br. zapowiedział m.in. budowę nowej przeprawy mostowej w Brzegu. Na temat nowej przeprawy przez Odrę powiedziano i napisano w prasie bardzo wiele. Były protesty mieszkańców Brzegu przeciw uciążliwości dla starówki istniejącego traktu i  deklaracje ze strony brzeskiego starosty, że będzie o nią „walczył”.  Drogę krajową z Brzegu do Namysłowa odremontowano nad kanałem Odry, do Lubszy mamy wspaniały odcinek, ale sama przeprawa mostowa pozostaje od dziesięcioleci jedynie przedmiotem postulatów, deklaracji samorządowców i … obiektem dla najróżniejszych pomysłów urbanistów – projektantów. Jednak pieniędzy na to nie było.

Warto przypomnieć, co pisał na łamach Kuriera Brzeskiego w 1994 r. Wiesław Skibiński w artykule pt. „Nowy most w Brzegu?”

„Publiczna dyskusja nt. założeń do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Brzegu podczas spotkania Wewnętrznej Rady Technicznej z autorami projektu PU PRO URBI 5 stycznia 1994 r. dostarcza wiele uwag i spostrzeżeń.

Autorzy założeń przewidują budowę nowego mostu powyżej Starego Miasta i połączenie trasą komunikacyjną prawego brzegu Odry z lewym. Byłaby to nowa trasa z Nysy do Namysłowa zbierająca ruch kołowy ze wschodniej części miasta i tworząca tym samym nowe węzły komunikacyjne.

Według radnej M. Ochman projekt jest zbyt kosztowny, gdyż przewiduje budowę nowych skrzyżowań i wiaduktów kolejowych. Przeprawa przez Odrę poprowadzona na zachód od miasta połączyłaby układ komunikacyjny powstały już uprzednio.

W kontekście tej dyskusji należy wyjaśnić, iż postulat budowy mostu łączącego ul. Cmentarną, Fabryczną ul. Łokietka w powiązaniu z połączeniem północ – południe jest postępem w stosunku do lat poprzednich. W planie szczegółowym śródmieścia z lat 70-tych przewidywano przebicie nowej trasy komunikacyjnej przez plac Młynów w kierunku mostu na Odrze. Temu celowi miała służyć budowa trasy przy ul. Nadodrzańskiej. .. Wydaje się, że dla Brzegu potrzebny będzie układ pośredni przewidujący  układ tras stycznych i obwodnic uzyskujący odcinki wolne od wielkiego ruchu pozwalający na spokojne podziwianie sylwetki miasta. … W założeniach do planu ogólnego   możemy znaleźć postulaty doprowadzenia Parku Centralnego do Odry. Pomysł ten łączy się z propozycją rewaloryzacji zabudowy przy placu Młynów scalając tym samym układ. Jest to myśl nowa i pomyślna wiadomość dla kościoła pofranciszkańskiego. … Brzeg miasto wielu tradycji historycznych odzyska tym samym naturalną otulinę dla najcenniejszych zabytków przeszłości. ”

Wykonanie studium wykonalności dla obwodnicy Brzegu i nowej przeprawy mostowej znalazło się już w budżecie państwa na ten rok – o czym w styczniu br. poinformował starosta brzeski. Teraz wolę realizacji tego zadania potwierdził premier rządu na konwencji wyborczej do samorządu.  Jaki ostatecznie układ urbanistyczny zostanie przyjęty na razie nie wiemy.

Tagi z historii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *