Sztuka

O terapii przez sztukę pisał już w 1881 roku wybitny badacz literatury polskiej Piotr Chmielowski w książeczce Poezja w wychowaniu: To, co się mówi…

- O poezji