PTTK BRZEG zaprasza na szlaki

udostępnij:

TRASA: Brzeg – Małujowice – Przylesie – autostrada A4-(E40) – Kolnica – Grodków (401) – Nysa (411) – Głuchołazy – Jarnołtówek

 

Brzeg należy do najstarszych i najznaczniejszych miast na Śląsku.

Na przestrzeni swych dziejów podobnie jak cała Ziemia Śląska kilkakrotnie zmieniał przynależność polityczną. Najpierw wchodził w skład Królestwa Polskiego pierwszych Piastów. Po rozbiciu dzielnicowym Polski w 1138 r. znalazł się w księstwie wrocławskim. W latach 1311-1675 został stołecznym miastem piastowskiego księstwa brzesko-legnickiego, które w 1329 r. zostało lennem Korony Czeskiej i wraz z nią w 1526 r. dostało się pod panowanie austriackiego cesarstwa Habsburgów, a z kolei w 1742 r. wraz z większą częścią Śląska Brzeg został przyłączony do Prus. W 1945 r. miasto powróciło do Polski.

Bardzo ważny etap w dziejowym rozwoju Brzegu stanowiła jego lokacja w 1248 r. na prawie miejskim przez księcia wrocławskiego Henryka III Białego, potwierdzona następnie w 1250 r. Nowe podstawy ustrojowe miasta stworzyły pomyślne warunki do jego rozwoju gospodarczego. Dogodne natomiast położenie geograficzne nad Odrą na skrzyżowaniu europejskich szlaków handlowych, spowodowało, że Brzeg stał się jednym z ważniejszych ośrodków handlowo rzemieślniczych na Śląsku.

Największy w dziejach miasta rozkwit gospodarczy i kulturalny nastąpił w okresie, kiedy Brzeg został rezydencjonalnym miastem książąt brzesko-legnickich, najdłużej żyjącej i panującej linii śląskiej rodu Piastów. Dzięki opiece i rozlicznym przywilejom książęcym miasto zostaje nie tylko zostaje jednym z najznaczniejszych ośrodków gospodarczych na Śląsku, ale także jednym z największych centrów życia umysłowego i kulturalnego. Brzeg dynamicznie rozbudowuje się, a z mecenatu książęcego powstają w tym mieście w XVI w. monumentalne budowle: najnowocześniejsze fortyfikacje miejskie w tej części Europy, zamek, humanistyczne gimnazjum. Wraz ze śmiercią w 1675 r. ostatniego Piasta kończą się pomyślne dzieje Brzegu. Miasto spada do roli jednego z wielu prowincjonalnych ośrodków miejskich na Śląsku. Dalszą degradację gospodarczą Brzegu powoduje oblężenie i bombardowanie w 1741 r. przez wojska pruskie króla Fryderyka II. W 1807 r. w czasie europejskich kampanii Napoleona docierają tu wojska, które na rozkaz cesarza Francuzów wysadzają w powietrze miejskie fortyfikacje. Odbudowa gospodarcza miasta następuje dopiero od polowy XIX w. W 1843 r. dotarła bowiem do Brzegu linia kolejowa łącząca Wrocław z Opolem, co wpłynęło na szybki rozwój przemysłu i spowodowało znaczny wzrost ludności. Nastąpił też dynamiczny rozwój przestrzenny miasta, które dopiero wtedy przekroczyło swoje średniowieczne granice. Ten ekspansywny rozwój trwał do czasu ostatniej wojny, która przyniosła największe zniszczenia w dziejach Brzegu. – pisał Paweł Kozerski

Galeria –  dalej

Przystanek I

MAŁUJOWICE: Przejeżdżamy przez teren słynnej bitwy pod Mollwitz toczonej między Austrią a Prusami 10 kwietnia 1741r,która przesądziła o losach Śląska. W krwawej bitwie zwarło się na małujowickich polach 40 tys.ludzi. Wygrana Prusaków sprawiła, że odtąd przez dwa wieki Śląsk należał do Prus, a sama bitwa stanowiła punkt zwrotny w dziejach Europy Środkowej, bo zwiastowała narodziny nowego mocarstwa.

Szlak Średniowiecznych Polichromii Brzeskich

niebieski ( 52 km długości)

W okolicach Brzegu wytyczono w 1997 r. niebieski szlak za sprawą brzeskiego przewodnika St.Stefaniuka.  W 14 kościołach, gdzie znajdują się unikalne gotyckie malowidła, stworzone przez nieznanego Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech Króli i jego naśladowców. Średniowieczna polichromia to wielobarwne malowidła gotyckie wykonane na świeżym, mokrym tynku (w włoskiego „al. fresco”). Jednak z powodu trudności z nanoszeniem poprawek i pracochłonności, częściej stosowano metodę „al secco’- na sucho.

Najbliżej mamy do 5 najważniejszych: kościoła św. Mikołaja w Brzegu, Strzelnik, Pogorzeli, Małujowic i Krzyżowic.

Trasa Szlaku Średniowiecznych Polichromii wiedzie z Brzegu- z kościoła św.Mikołaja-przez Brzezinę – Zielęcice – Małujowice, Łukowice Brz. -Bierzów – Przylesie – Obórki, Krzyżowice, Pogorzelę, Łosiów, Strzelniki, Kruszynę.

Najstarszy z tych kościołów to kościół w pw. św. Antoniego w Strzelnikach z 2 poł. XIII w. (ciekawostka – w Zielęcicach zniszczono malowidła podczas remontu wykonywanego bez nadzoru konserwatorskiego).

W Małujowicach stoi gotycki kościół św. Jakuba Apostoła. Dzięki unikalnym i bogatym polichromiom, przedstawiającym sceny biblijne (pełna ilustracja Biblii Pauperum), malowidłom patronowym stropu i XIV-wiecznemu portalowi, świątynia określana jest mianem „Śląskiej Sykstyny”.

 

Corocznie organizowany jest przez ZO PTTK Ziemi Brzeskiej około 10 kwietnia  rajd rowerowy, na który zaprasza Marek Ściślak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *