Kontakt i zespół

udostępnij:

Redakcja: Wiktor Krzewicki – red. naczelny w.krzewicki@wordpress2126977.home.pl

Autorzy i współpracownicy:  Janusz Jakubów, Krzysztof Rozpondek, Jan Basta

Wydawnictwo: Jolanta Krzewicka  j.krzewicka@wordpress2126977.home.pl 

Prosimy informacje bieżące, teksy do publikacji i zaproszenia nadsyłać na  kontakt@wordpress2126977.home.pl.

Ogłoszenia i sprawy związane z reklamą można kierować na platnosci@wordpress2126977.home.pl

Portal ma charakter non-profit. Prezentowane materiały publikujemy na zasadzie  licencji CC BY-NC-SA.