Szlaki turystyczne i przyrodnicze

foto: archiwum Kuriera Brzeskiego

udostępnij:

Oto kilka szlaków turystycznych na terenie Sobrawskiego Parku Krajobrazowego na terenie powiatu brzeskiego i opolskiego

Szlaki wodne kajakowe

Przez Stobrawski Park Krajobrazowy przepływa Odra oraz dopływy Stobrawy i Smortawy. Na sieć wodną składa się bogata sieć rzeczna i melioracyjna, liczne stawy, starorzecza i oczka wodne, torfowiska oraz tereny zalewowe i czasowo podmokłe.  Stobrawa wpływa do Odry na południe od Nowych Kolni w gminie Popielów. Malowniczy i łatwy szlak kajakowy o długości 20 km rozpoczyna się w okolicy Karłowic a kończy przy ujściu do Odry. Budkowiczanka mająca swoje źródło w gminie Olesno wykształciła długie i wąskie dorzecze. Koryto ma szerokość od 3 do 8 m wyposażone jest w liczne urządzenia techniczne służące do regulacji przepływu. Szlak kajakowy o długości 25 km rozpoczyna się w Murowie a kończy w Stobrawie.

Odra wypływa z Gór Odrzańskich na Morawach, a na teren Polski wpływa przez Bramę Odrzańską. Poczowszy od Koźla jest rzeką żeglowną i uregulowaną. Dopływy: po lewej stronie Nysa Kłodzka ze Ścinawą Niemodlińską po prawej Stobrawę z Budkowiczanką. Do spływu kajakiem nadaje się nieżeglowny odcinek o długości 12 km rozpoczynający się na wysokości Stobrawy, a kończy w Brzegu.

Smortawa ma źródła mieszczące się koło Miodar 10 km na południe od Namysłowa. Jej długośc wynosi 40 km. Wpływa do Odry na południe od Jelcza. Nazywana jest też Leśną Wodą. Na odcinku między miejscowościami Leśna Woda a Bystrzca przepływa przez starorzecze Odry tworząc rozlewiska z czystą wodą. Szlak kajakowy o długości 14 km rozpoczyna się w Błotach a kończy ujściem do Odry.

Nysa Kłodzka – lewy dopływ Odry o długości 182 km ma źródła na zboczach Jelenia w Masywie Śnieżnika na wysokości 920m n.p.m. a ujście poniżej Mikolina. Jest bardzo atrakcyjna dla spływów kajakowych. Ma jednak liczne progi i tamy. Wody Nysy Kłodzkiej przerzucane są do rzeki Oławy kanałem zaczynającym się w Michałowie na zachód od Lewina Brzeskiego.

Szlaki piesze i rowerowe

Zielony szlak – okrężny borami stobrawskimi – o długości 59 km

Brzeg (Zamek Piastów Śląskich) – Kościerzyce – Nowe Kolnie – Stobrawa – Stare Kolnie – Karłowice – Kurznie – Tarnowiec – Nowy Świat – Rogalice – rezerwat leśny „Rogalice” – Borucice – Dobrzyń – Błota – Lednica – drogami polnymi wzdłuż Odry na południe – Brzeg ( Zamek Piastów Śląskich)

Rezerwat Rogalice

Utworzony w 1969 r. na obszarze 6 ha na terenie gminy Lubsza, powiat brzeski, w nadleśnictwie Brzeg pomiędzy wsiami: Rogalice, Marciszów, Minkowice. Celem jest zachowanie drzewostanu olszy szarek naturalnego pochodzenia. Teren rezerwatu znajduje się w pobliżu podmokłego lasu nad prawobrzeżnym dopływem Smortawy. Ochronie podlega dobrze zachowany lęg olszowo-jesionowy. W wiekowym drzewostanie najliczniejsze są olsza, świerk, grab, jawor i buk. W rezerwacie występuje kostrzewa, niecierpek, gajowiec żółty, poza tym wawrzynek. Północnym skrajem rezerwatu prowadzi zielony szlak pieszy.

Czerwony  – miejski w Brzegu – Plac Zamkowy – Park nad Fosą – Park Centralny – Trzech Kotwic – Dworzec PKS – PKP – Piastowska – Długa – Mleczna – Rynek – M.Reja – Polska – Nadbrzeżna – Park Nadodrzański – Plac Zamkowy

 

Niebieski – Polichromii Brzeskich – Brzeg ( Zamek Piastów Śląskich) -ul. Długa, ul. Piastowska – ul. Władysława Łokietka – ul. W.Sikorskiego – ul. Polna – ul Kruszyńska – Kruszyna – Strzelniki – Łosiów PKP – Janów – Pogorzela – Krzyżowice – Obórki – Przylesie – rezerwat „Przylesie” – Bierzów – Łukowice – Małujowice – Zielęcice – Brzezina – Brzeg ul. Oławska – Zamek Piastów Śląskich

 

Żółty – łącznikowy – Brzeg – Rogalice o dł. 27 km – Brzeg ( Zamek Piastów Śląskich) – most na Odrze – kanał – łąkami do wału – Kościerzyce – ośrodek rekreacyjny – drogą do Czepielowic – Złotówka (Złota Gęś) – Piastowice – Lubsza (basen) – Lubsza (Leśniczówka) – leśną drogą do rezerwatu „Lubsza” – wokół rezerwatu do parkingu – leśnymi drogami do Rogalic (PKS)

 

Żółty – łącznikowy Brzeg – Grodków – Brzeg ( Zamek Piastów Śląskich) – ul. św. Jadwigi – Park nad Fosą – Park Centralny – ul. Trzech Kotwic – ul. Starobrzeska – polnymi drogami na południe – Krzyżowice – Gierszowice – Olszanka – Jasiona – Michałów – Lipowa – Przylesie Dolne – Tarnów Grodkowski – Grodków

 

Opolska Droga św. Jakuba – „Via Regia” – Brzeg – Kruszyna – Wronów – Skorogoszcz – Mikolin – Chróścice – Dobrzeń Wielki – Dobrzeń Mały – Czarnowąsy – Opole

Nyska Droga św. Jakuba – „Via Regia” – Skorogoszcz – Lewin Brzeski – Stroszowice – Sarny Małe – Sarny Wielkie – do Radoszowic

Szlaki i trasy rowerowe

Wytyczone są nie tylko szosami, ale i drogami leśnymi i polnymi

Trasa: Brzeg – Lubsza – Mąkoszyce – Pokój – Karłowice – Brzeg
Długość  ok. 70 km

Szlak Czerwony – wokół Gminy Lewin Brzeski – 81 km

Lewin Brzeski – Buszyce – Różyna – Zawadno – Wronów – Skorogoszcz – wzdłuż Nysy Kłodzkiej -do Odry – Mikolin – na wschód wzdłuż Odry – Golczowice – Chróścina – Mikolin – Golczowice – Piaski – Chróścina – Skorogoszcz – Raski – Przecza – Oldrzyszowice – Staw Ksążęcy – Dolina Ścinawy – most na Nysie Kłodzkiej – Lewin Brzeski – wzdłuż Nysy – Kantorowice –  wzdłuż Nysy – Ptakowice – Jasiona – Łosiów (do zespołu parkowo-pałacowego) – Nowa Wieś Mała – Kantorowice – Lewin Brzeski

Szlak polichromii brzeskich

Trasa: Brzeg – Kruszyna – Strzelniki – Łosiów – Janów – Pogorzela – Olszanka – Krzyżowice – Obórki – Przylesie – Łukowice Brzeskie – Małujowice – Zielęcice – Brzezina – Brzeg
Długość 53 km

**************

Rezerwat Leśna Woda

Położony jest na północ od Brzegu w okolicach wsi Dobrzyń w nadleśnictwie Brzeg. Utworzony został w 1958 r. na powierzchni 20,5 ha w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego o naturalnym pochodzeniu. Na terenie rezerwatu występuje buczyna niżowa i grąd. W drzewostanie pomniki przyrody i zespół okazałych buków. Występują też marzanka wonna, bluszcz, lilia złotogłów i kruszyna.

W pobliżu przebiega czerwony szlak rowerowy z Wójcic do Leśnej Wody.

 

Rezerwat “Barucice”

Powstał w 2010 r. na powierzchni 82 ha obejmuje ochroną jeden z nalepiej zachowanych lasów liściastych na Opolszczyźnie  z bogatym runem leśnym , obfitującym w rzadkie gatunki roślin takie jak: kukułka Fuchsa, podkolan biały ,listera jajowata, jarzmianka większa

Rezerwat Lubsza

Stanowi część dużego obszaru leśnego dawnej puszczy śląskiej. Powstał w 1957 r. na powierzchni 15,9 ha w nadleśnictwie Brzeg gmina Lubsza. Niektóre buki i dęby liczą około 400 lat i mierzą ponad 2 m obwodu. W rezerwacie występuje też licznie świerk. Rosną ponadto: groszek wiosenny, konwalia majowa, kruszyna i marzanka wonna. Rezerwat służy zachowaniu pozostałości naturalnego lasu bukowego i grądu.

 

 

Bogactwo  bioróżnorodności na terenach chronionych

Obszar Specjalnej Ochrony „Grądy Odrzańskie” obejmuje dolinę Odry od Dobrzynia Małego po Wrocław. Chroni populację rzadkich gatunków ptaków takich jak kania czarna i ruda, muchołówka białoszyja, dzięcioł średni i zielonosiwy, derkacz, a także ich siedliska – grądy, łęgi, zalewowe łąki i starorzecza.

Specjalny Obszar Ochrony „Lasy Barucickie” obejmuje kompleks bardzo dobrze zachowanych w dolinie Smortawy. Ma duże znaczenia dla zachowania populacji chronionych gatunków chrząszczy:kozioroga dębosza, jelonka rogacza i pachnicy dębowej.

„Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą” – kompleks łąk zlokalizowanych w dolinie Stobrawy. Powołany do zachowania populacji występujących tu chronionych gatunków motyli: modraszka teleiusa, modraszka nausitousa i czerwończyka nieparka

 

Użytki ekologiczne – pozostałości ekosystemów mające wpływ na zachowanie bioróżnorodności – podlegają ochronie

Niewielkie starorzecze o pow. 0,25ha w gminie Lewin Brzeski Rośnie tu rdestnica wąskolistna, rdestnica włosowata, łączeń baldaszkowaty, grążel żółty i grzybień biały.

Na zachodnim brzegu Nysy Kłodzkiej około 1250 m na południe od ujścia do Odry.  W skarpie gniazdują jaskółki brzegówki (Riparia riparia)

Staw  w Mikolinie niedaleko pomnika – dwa oczka wodne w dawnym wyrobisku piasku. Występują tu rzadkie gatunki ptaków: cyranka, dziwonia, błotnik stawowy, srokosz, remiz. Z roślin występuje tu rzadki targanek pęcherzykowaty, turzyca ciborowska i centuria pospolita.

Nad stawkami nad Nysą Kłodzką nad brzegami rosną łęgi wierzbowe – naturalny krajobraz doliny rzecznej – gniazduje żuraw, błotniak stawowy, dzięciołek, dziwonia, remiz, trzcinniczek i łyska. Jest to ostoja licznych płazów i żab.

Pomniki przyrody

Dąb szypułkowy we Wronowie o obwodzie  9 m powstały ze zrośnięcia trzech oddzielnych drzew.

Dęby czerwone przy drodze Różyna – Wronów

4 buki i 2 graby w lesie w Pobliżu Nowego Świata

Dęby szypułkowe o obwodzie 7 m 530 lat

Dąb Klara o obwodzie 6,7 m w pobliżu Gęsiego Stawu Kolonia Popielowska –w wieku  600 lat.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *