Kurier Brzeski nr 13 2010 r.

W numerze: - Wspomnienia Tadeusza Czajkowskiego ps."Sas","Kotwica" w 65. rocznicę wielkiej ucieczki z obozu NKWD w Skrobowie i 66. rocznicę akcji wysadzenia mostu nad Czartowym Jarem w Czortkowie na Kresach
Kurier Brzeski nr 13 2010 r." />