Relikwie bł. ks Stefana Frelichowskiego na Opolszczyźnie

udostępnij:

 

Środowisko opolskich harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej skupionych  w Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej im. Witolda Pileckiego   miało  szczególną uroczystość poświęconą  patronowi Harcerstwa Polskiego – błogosławionemu ks. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu. Uroczystości odbyły się w opolskiej katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 2 października 2021 r. Mszę św. odprawił biskup Andrzej Czaja koncelebrowanej z kapelanami chorągwi opolskiej. Przy tej okazji poświęcono kapliczkę “Tryptyk Harcerski ” z relikwiami błogosławionego patrona, która będzie perygrynowała po Opolszczyźnie wśród harcerzy.

Postać bohatera, kapłana i człowieka pokoju błogosławionego ks Stefana Wincentego Frelichowskiego została wyniesiona na ołtarze przez papieża Jana Pawła II  7 czerwca 1999 r. Służąc Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i bliźnim pozostał wierny Harcerskiemu Prawu. Niesamowitą biografię, świadectwa, modlitwy i wspomnienia można znaleźć pod linkami:

http://frelichowski.net

http://frelichowski.pl 

 

 

 

Wszechmogący Boże – prosimy, abyś za jego wstawiennictwem udzielał nam ducha miłości i szacunku wobec każdego człowieka, mądrości w rozeznawaniu dobra i zła oraz odpowiedzialności za powierzone nam zadania. Niech on strzeże naszej wierności i prowadzi nas przez życie Twoimi drogami. 

Ojcze Miłosierny, za wstawiennictwem błogosławionego Stefana Wincentego racz udzielić mi łaski….., o którą pokornie proszę. Pozwól nam też cieszyć się wyniesieniem go do chwały Twoich świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków Amen. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *