Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Opole

Jubileusz XXV - lecia patriotyczno-edukacyjnej działalności Opolskiego Okręgu Zarządu ŚZZ Armii Krajowej

udostępnij:

XXV – lecie Opolskiego Zarządu Okręgowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945  obchodzono bardzo uroczyście  2 października 2020 r w kościele  pw. Przemienienia Pańskiego na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych w osobie senatora Stanisława Karczewskiego, dyrektora delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, Narodowego Banku Polskiego, harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, wojska i młodzieży, parafian i sympatyków ŚZŻAK oraz duchowieństwa.   Przed 25 laty Zarząd Okręgu tworzyli ludzie, którzy podjęli się zadania nie tylko uczczenia czynu zbrojnego Armii Krajowej na Opolszczyźnie, ale także zadania nawiązywania relacji między pokoleniami, edukacji patriotycznej i czuwania nad ochroną miejsc pamięci.

Podejmowano przede wszystkim działania edukacyjne skierowane na współpracę z dziećmi i młodzieżą szkolną. Przygotowywano tablice pamiątkowe, spotkania. Zarząd Okręgu inicjował stawianie pomników i dbanie o miejsca pamięci. Związek wspierał inicjatywy nadawania imienia Armii Krajowej szkołom w Opolu i w Nysie. Wręczano sztandary kołom terenowym w Opolu, Głubczycach, Kędzierzynie – Koźlu, Kluczborku, Brzegu i Nysie. Powstały pomniki w Opolu, Nysie, Paczkowie i Niemodlinie. Wmurowano tablice pamiątkowe w Głuchołazach, Kluczborku i dwie w Opolu. Bazaltowy obelisk stanął na osiedlu Armii Krajowej w Opolu z tablicami poświęconymi Żołnierzom Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej .  W 50 – rocznicę Akcji “Burza” i Powstania Warszawskiego nadano imię Armii Krajowej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu we wrześniu 1994 r.

” Powołując się do złożonego przez Was ślubowania na sztandar i honor szkoły wyrażamy przekonanie, że będziecie godnymi spadkobiercami naszego imienia i naszej gotowości służby dla Ojczyzny, troski o jej dobro, pracy dla Niej oraz dbałości o godność i honor narodu polskiego.

Niech w murach tej szkoły po wszystkie jej dni kształtują się i wyrastają światłe umysły, żarliwe patriotyczne serca i niezłomne charaktery.

Niech szkoła ta stanowi harmonijną jedność zespołowej społeczności wychowawców, wychowanków i rodziców, w której praca, wychowanie i zdobywana wiedza przyniosą upragnione wyniki, satysfakcję i radosne przeżycia, które pozostawią poczucie wspólnoty, przywiązania i trwałej pamięci. ” – pisali w swoim przesłaniu młodszemu pokoleniu członkowie ŚZŻAK.  Prezesem OZO ŚZŻAK jest mgr Henryk Wierny.

fotorelacja Wiktor Krzewicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *